Skrzyżowanie DK92 z ul. Zapłocie i ul. Średzką – ważne informacje!

Kładka nad drogą krajową nr 92

Otrzymaliśmy informację z magistratu iż kładka została ponownie zgłoszona do planów inwestycyjnych GDDKiA. Przyjęcie zadania do realizacji jest po stronie GDDKiA. Temat jest szczególnie ważny dla każdego mieszkańca Paczkowa ze względu na nasze bezpieczeństwo. Informacje na temat kładki czy wnioski Mieszkańców były niejednokrotnie poruszane na Zebraniach Wiejskich np. w 2019 – informacja tutaj

Przebudowa skrzyżowania

  • Z planów przebudowy ul. Średzkiej w ramach budowy Węzła Przesiadkowego możemy dowiedzieć się, że ul. Średzka zyska lewoskręt tj. osobny pas w kierunku Poznania. Szczegóły na planie: Plan przebudowy skrzyżowania DK92 i ul. Średzkiej
  • Z informacji przekazanych w Internecie przez Pana Bartosza Wesołowskiego możemy dowiedzieć się, że GDDKiA w ramach remontu nawierzchni na odcinku Swarzędz-Iwno planuje także wydłużyć lewoskręt do 80 metrów (zaznaczone na zielono) z drogi krajowej nr 92 w ul. Zapłocie – pismo. Ta sprawa również niejednokrotnie poruszana była na zebraniach wiejskich. Między innymi w 2017 roku Sołtys, a także UMiG Swarzędz wystosował pismo do GDDKiA w sprawie pilnej przebudowy i usprawnień bezpieczeństwa wspomnianego skrzyżowania – informacje i pisma. Natomiast 11 marca 2019 podczas Zebrania Wiejskiego otrzymaliśmy zapewnienie, że GDDKiA planuje przebudowę wspomnianego skrzyżowania. W lipcu 2020 r. otrzymaliśmy informację z GDDKiA o maksymalnym wydłużeniu światła zielonego z ul. Średzkiej – pismo. Podczas obecnego remontu nawierzchni GDDKiA planuje także przebudowę sygnalizacji wraz z ustawieniem odpowiednich czasów światła zielonego – plan sygnalizacji.

Bezpieczeństwo kierujących i pieszych

  • Z początkiem remontu nawierzchni nastąpiło wyłączenie sygnalizacji, Sołtys i Rada Sołecka wystosowała wniosek w sprawie usprawnienia ruchu samochodowego, a także zapewnienia bezpieczeństwa kierującym przez ustawienie osób kierujących ruchem – odpowiedź. Na chwilę obecną (3 wrzesień 2020 r. ruch samochodowy i pieszy jest usprawniony, w szczytach komunikacyjnych aż 4 osoby kierują ruchem, w tym osoba ze znakiem STOP dla pieszych.
  • Podczas Zebrania Wiejskiego dowiedzieliśmy się, że Dyrekcja Szkoły Podstawowej wystosowała wniosek do GDDKiA w sprawie zabezpieczenia przejścia dla pieszych (nie było jeszcze odpowiedzi). A także o zamiarze wystosowania kolejnego pisma do GDDKiA i UMiG Swarzędz przez rodziców dzieci szkolnych o ustawienie osoby pomagającej m.in. dzieciom przekroczyć jezdnię.
  • Z planów przebudowy oświetlenia, wynika że przejście dla pieszych będzie umożliwiało przejście na drugą stronę bez niepotrzebnego postoju na wysepce po środku pasów ruchu – projekt