Fundusz Sołecki 2022

Podczas Zebrania w dniu 13 września o godzinie 18.00 przeanalizowano wszelkie zgłoszone pomysły i wprowadzono zmiany w propozycjach i jednogłośnie przegłosowano projekty do realizacji, które zmieniono podczas zebrania 1 września 2022 roku:

 • Ustawienie radarowych wyświetlaczy prędkości w newralgicznych punktach sołectwa – 21108 zł – Wykonane
 • Organizacja festynu z okazji Dnia Dziecka – 5350,64 zł – Wykonane
 • Organizacja cyklu warsztatów świetlicowych – 6000 zł – Wykonane
 • Organizacja półkolonii letnich w Świetlicy Wiejskiej – 2000 zł – Wykonane
 • Zakup wieńca dożynkowego – 300 zł – Wykonane
 • Organizacja seansów Kina Letniego plenerowego – 4000 zł – Wykonane
 • Organizacja zawodów sportowych w ramach Potyczek Rodzinnych – 8709,14 zł – Wykonane
 • Zakup i montaż furtki na terenie Świetlicy Wiejskiej – 4118,70 zł – Wykonane
 • Organizacja Mikołajek – 4000 zł – Wykonane
 • Zakup i montaż koszy na śmieci i ławek na terenie Sołectwa – 3580,92 – Wykonane

Pomysły, które nie uzyskały poparcia

 • Zakup AED – defibrylatora – 7000 zł
 • Zakup i montaż tymczasowych lamp ul. Falista, Altanowa – 20000 zł
 • Zakup i montaż tablicy informacyjnej, gabloty przy węźle przesiadkowym – 1500 zł
 • Organizacja biegu dla dzieci, młodzieży i dorosłych: 50m, 100m, 5km i 10km – 7000zł
 • Nasadzenia drzew w sołectwie m.in. przy węźle przesiadkowym w miejscu niedawno wyciętych drzew – 7000 zł
 • Zakup i montaż koszy na psie odchody – 7000 zł
 • Wykonanie projektu oświetlenia ul. Falistej oraz Altanowej – 14000 zł