Co ma Jan Kochanowski z Paczkowem wspólnego?

Jan_Kochanowski_Repr_Jan_3786071Jak już wspomnieliśmy Paczkowo było wsią prebendalną, co oznacza, że dochody z Paczkowa były przekazywane na rzecz kapituły katedralnej katedry poznańskiej.

Jan Kochanowski był od 7.02.1564 do 1.06.1574 r. kanonikiem kapituły katedralnej w Poznaniu.  Jan Kochanowski miał na własność pół ubogiej wsi Czarnolas, a jako prepozyt stał się pierwszym i najlepiej uposażonym członkiem kapituły poznańskiej. Z tego tytułu miał 6 wsi w całej wielkopolsce i dziesięciny z kilku innych. Zarządzał tymi dobrami przez swego pełnomocnika Jana Powodowskiego.

Można śmiało powiedzieć, że miał tutaj najlepiej uposażony urząd w swoim życiu.

Po zrzeknięciu się prepozytury poznańskiej Kochanowski osiadł w Czernolesie, uporządkował rodzinne sprawy majątkowe, kupił wieś Chechły. A w 1575 roku ożenił się z  Dorotą z Przytyka Podlodowską.