Paczkowo – wieś prebendalna 1306 r.

Jak się Paczkowo z majątku prywatnego wsią prebendalną stało 1306 r.

Ks. Frank. „Biskup poznański Szymonowicz. „

W czasie postu biskup Andrzej podążył do Pyzdr,  gdzie jego bliski krewny wojewoda kaliski Michał, syn wojewody Janka, ciężko zachorowawszy, oczekiwał śmierci.

W piątą niedzielę postu roku 1306 poprosił do siebie plebana Gerliba [Gerlib był w roku 1299 pisarzem biskupa. ] z Słupcy, polecając mu spisać dokument, w którym oświadcza, że z czystem sumieniem po dobrej woli z przyzwoleniem swoich bratanków [Jako bratanków znamy: „Marcina, syna brata naszego Sędziwoja, wojewody poznańskiego; Mikołaja, syna brata naszego Mikołaja, wojewody poznańskiego; i Sędziwoja Mikołaja i Gotpolda, synów bratanka naszego Wojciecha, kasztelana santockiego”.] daruje swój majątek Paczkowo z wszystkiemi użytkami katedrze w Poznaniu pod wezwaniem św. Piotra i Pawła i to dla stołu biskupiego na wieczne czasy, pod warunkiem, że z dochodów tego majątku palić się będzie wielka piękna świeca za dusze zmarłe jego i jego żony, jego przodków i krewnych, dopóki istnieć będzie biskupstwo poznańskie.

Aby darowizna stała i trwała była i aby usunąć podejrzenie wybiegu lub oszustwa, kazał niniejszy dokument przez biskupa Andrzeja (którego nazywa ukochanym bratem naszym – był on tylko stryjecznym bratem)  równie  pod pieczęcią przez sędziego kaliskiego, Żegotę i przez jego bratanka Marcina potwierdzić.