Samorząd – 2018-2023

 Sołtys wsi:
Małgorzata Glabas-Gruszka
ul. Średzka 19
62-021 Paczkowo
Tel. kontaktowy: 518 559 926, 500 250 942,  dom. 61 8157174
e-mail: soltys.paczkowo@gmail.com

Radny Gminy i Miasta Swarzędz:
Ryszard Dyzma
Tel. kontaktowy: 602 572 937
e-mail: dyzma.ryszard@rada.swarzedz.pl

Rada sołecka

  • Aniela Strzelczyk
  • Katarzyna Łada-Palczewska
  • Urszula Krupka (rezygnacja 23 sierpnia 2019 r.)
  • Jacek Bura, tel.: 504 512 779, e-mail: jacek@bura.pl
  • Krzysztof Kowalski
  • Ryszard Dyzma
  • Tomasz Plenzler

Sołtys i Rada Sołecka Paczkowa wraz z Burmistrzem Marianem Szkudlarkiem – od lewej: Urszula Krupka, Krzysztof Kowalski, Katarzyna Łada-Palczewska, Ryszard Dyzma, Marian Szkudlarek, Małgorzata Glabas-Gruszka, Tomasz Plenzler, Aniela Strzelczyk, Jacek Bura

fot. Mariusz Szrajbrowski