Przemowa posła Głębockiego z 1901 r.

Przemowa posła Głębockiego z 1901r na temat zmian nazw miejscowości

Wzmianka o nazwie miejscowości Paczkowo, którą poseł na Sejm Głębocki użył w 1901 w swej przemowie na temat zmian nazw miejscowości z polskich na niemieckie.