Fundusz Sołecki 2021

Na zebraniu wiejskim, które odbyło się w dniu 28 sierpnia mieszkańcy Paczkowa zadecydowali o podziale Funduszu Sołeckiego na 2021 rok w kwocie 55392,40 zł. Zadania, które uzyskały poparcie mieszkańców i zmienione w dniu 19 lipca 2021r. na Zebraniu Sołtysa i Rady Sołeckiej:

 1. Równanie dróg i utwardzanie wyjazdów z dróg gruntowych (m.in. ul. Szparagowa ) – 27392,40 zł – częściowo środki wykorzystane i rezygnacja zadania
 2. Przyłącze wodociągowe do świetlicy – 5000 zł, zwiększono do 20 000 zł – wykonane
 3. Półkolonie w świetlicy w czasie letnich wakacji – 4000 zł – rezygnacja zadania
 4. Warsztaty świetlicowe (robotyka, kulinarne i rękodzieło) – 6000 zł – częściowo wykonane i zmienione zadanie
 5. Stojaki na rowery – 2000 zł – wykonane
 6. Sprzęt sportowy dla szkoły – 2000 zł- wykonane
 7. Stacja rowerowa – 9000 zł – wykonane
 8. Zakup wieńca dożynkowego – 300 zł – wykonane
 9. Doposażenie Świetlicy Wiejskiej – 1292,39 zł – wykonane
 10. Organizacja zawodów sportowych Potyczki Rodzinne – 4000 zł – wykonane
 11. Renowacja świetlicowego stołu do bilardu – 1300 zł – wykonane
 12. Organizacja Kina Letniego – 3000 zł – wykonane
 13. Montaż dodatkowej kamery monitoringu – 2000 zł – wykonane

Nie uzyskało akceptacji zadanie nr 8. Wykonanie ogrodzenia na terenie „starej szkoły” przy ul. Dworskiej. (aby odgrodzić budynek po szkole od parku)

Małgorzata Glabas-Gruszka – sołtys Paczkowa