Zebranie Wiejskie 11.03.2019 – raport

W szczególnym dniu tj. Dniu Sołtysa 11 marca 2019 r. rozpoczęło się Zebranie Wiejskie w Paczkowie. Ze względu na bardzo wysoką frekwencję tj. 334 osób uprawnionych do głosowania zebranie rozpoczęło się z niewielkim opóźnieniem.

Na zabranie przybył Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz Marian Szkudlarek, Pierwszy Zastępca Burmistrza Grzegorz Taterka, Przewodnicząca Rady Miejskiej Barbara Czachura, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Dyzma, Przewodniczący Komisji Gospodarki, Środowiska i Rozwoju Wsi oraz Członek Komisji Rewizyjnej Tomasz Majchrzak, a także Radni Miejscy: Katarzyna Szaferska, Mateusz Matuszak, Szymon Kurpisz, Z-ca Komendanta Straży Miejskiej Stanisław Łukaszewicz i Z-ca Komendanta Policji, Kierownik Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Transportu Mariusz Szrajbrowski, Pani Agnieszka Gawrysiak , Radca Prawny Maciej Sucholiński, a także Sekretarz Gminy: Agata Kubacka i Kierownik Wydziału Teleinformatyki Michał Marciniak.

Najważniejszą częścią zebrania był oczywiście wybór Sołtysa. Dwie osoby stanęły do walki o głosy mieszkańców. Największą liczbę głosów zdobyła obecna Pani Sołtys Małgorzata Glabas-Gruszka otrzymując 183 głosy, 138 głosów zdobyła druga kandydatka Pani Urszula Krupka.

Ze względu na bardzo dużą ilość osób, i aby zapewnić przejrzystość w głosowaniu prowadzący zebranie Mariusz Szrajbrowski podjął decyzję o wyczytywaniu uprawnionych, przekazaniu karty do głosowania. Na salę przybyli mieszkańcy innych miejscowości i chciano uchronić od niepotrzebnych naruszeń. Należy przy tym pochwalić WSZYSTKICH głosujących, że cierpliwie i w ciszy czekali na swoją kolej, pomagając tym samym w prowadzeniu głosowania. Niestety skutkiem takiego tryby głosowania było opuszczenie dużej części mieszkańców i do głosowania na Radę Sołecką przystąpiło ok. 1/3 wcześniej przybyłych tj. 117 mieszkańców.

Do Rady Sołeckiej startowało 11 kandydatów, 7 osób otrzymało mandat:

 • Urszula Krupka – 86 głosów
 • Aniela Strzelczyk – 67 głosów
 • Katarzyna Łada-Palczewska – 67 głosów
 • Jacek Bura – 66 głosów
 • Ryszard Dyzma – 65 głosów
 • Tomasz Plenzler – 64 głosy
 • Krzysztof Kowalski – 61 głosów

Na zebraniu Kierownik Wydziału Teleinformatyki Michał Marciniak przedstawił zalety i zachęcił do zapisania się do tak zwanego eUrzędu. Usługi, dzięki której bez wychodzenia z domu możemy wykonać szereg spraw urzędowych. Więcej info: eUrząd Swarzędz
Na zebraniu zapisało się ponad 60 osób!


Pierwszy Zastępca Burmistrza Grzegorz Taterka przedstawił obecny stan prac i plany inwestycyjne na najbliższy czas jaki będą się odbywać w sołectwie.

 • ul. Folwarczna – została podpisana umowa na prace projektowe, prace są zakończone, koszt wykonawczy oszacowana na ok. 2,5 mln zł, termin realizacji możliwy do określania po wykonaniu kanalizacji sanitarnej, która zostanie wykonana w 2019 roku
 • budowa chodnika ul. Średzka – 2 problemy – 1. Włodarze gm. Kostrzyn nie zezwala na zrzut wód opadowych na teren gm. Kostrzyn, 2. problem z pozyskaniem gruntów – miejscowy plan zagospodarowania do zmiany w tym rejonie (trwają nad tym prace)
 • zlecono przygotowanie projektu przebudowy ul. Szkolnej, Braterskiej i Błękitnej – termin realizacji połowa 2019 roku
 • zlecono przygotowanie projektu przebudowy ul Wiosennej i Szparagowej. Niestety koszty projektowe zwiększyły się i dlatego wybrano 2 ulice (po południowej i północnej stronie Paczkowa – aby zachować równowagę). W ramach Budżetu Obywatelskiego były wytypowane 3 ulice. W momencie gdy pojawią się wolne środki zostaną zadysponowane na projekt ul. Rolnej.
 • 15 marca 2019 r. zostanie zawarta umowa na budowę Węzła Przesiadkowego w Paczkowie, odcinek ul. Średzkiej od DK92 do przejazdu kolejowego (zatoki, ścieżka rowerowa, chodniki) wraz z parkingiem dla samochodów i rowerów i wiatami – Park&Ride
 • proponowany tunel (koncepcja finansowana 1/2 Gmina Swarzędz, 1/2 Powiat Poznański) pod trasą kolejową wschód-zachód nie został zakwalifikowany do realizacji, oczekuje na liście rezerwowej. Przedsięwzięcie prowadzi Starostwo Powiatowe – ul. Średzka jest drogą powiatową.
 • Po wykonaniu kładki w Nekli Zarząd Dróg Krajowych i Autostrad, którzy jest zarządcą DK92, chce wybudować kładkę w Paczkowie nad drogą DK92. Na chwilę obecną nie ma jeszcze informacji w którym roku nastąpi realizacja. Jak będzie informacja o wpisaniu jej do planu, poinformujemy o tym.
 • Projekt domu dziennego pobytu osób starszych jest uaktualniany, czekamy na programy dofinansowania, które w znacznym stopniu pomogą w realizacji tego przedsięwzięcia. Na chwilę nie ma takich programów, gmina nie ma środków, aby samemu sfinansować to zadanie.
 • Skrzyżowanie DK92 z ul, Średzką i Zapłocie – jest zapewnienie od Zarządu GDDKiA, że cała krzyżówka zostanie przeprojektowane.
 • Do 2020 jest zgoda na otwarcie skrzyżowania drogi serwisowej z DK92 na wysokości firmy Elmex

Spotkanie zakończyło się przed godziną 22:00

Relacja z telewizji STK

http://77.65.76.16:8080/filmy/2019_03_12/2019_03_12_soltys_paczkowo_news_net.mp4