Odpowiedź GDDKiA na pismo w sprawie niebezpieczeństwa w rejonie skrzyżowania z DK92 – O.PO.Z-6.411.17K.8 2020 ms

Poniżej przedstawiamy odpowiedź na nasz wniosek skierowany do GDDKiA w dniu 10.08.2020 r.. Niestety w naszej ocenie osoby, które kierują ruchem nie zawsze robią to rzetelnie i poprawnie. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej byli świadkami takich właśnie sytuacji, gdzie tylko opanowanie przechodniów czy kierowców uchroniło ich od niebezpieczeństwa.

Prosimy każdego, kto był (jest) świadkiem podobnego niebezpiecznego zdarzenia o zgłaszanie takiej sytuacji na Krajowej Mapie Zagrożeń link.