Dobre wieści w sprawie przejścia dla pieszych przy Dino

W listopadzie br. odbyło się spotkanie w składzie I Zastępca Burmistrza Swarzędza Grzegorz Taterka, Dyrektor Wydziału Dróg i Gospodarki Przestrzennej Maciej Andraszyk, przedstawiciela Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu, a także koordynatora Działu Inwestycji marketu Dino w sprawie newralgicznego przejścia dla pieszych przy sklepach Dino, Pod Strzechą, Jankowiak ustalono, że wnioskodawca inwestycji celu publicznego (decyzja Nr 13/2020), tj. Dino przystąpi do wykonania nowego projektu organizacji ruchu, która uwzględni przejście dla pieszych w okolicy zatoki autobusowej.

Z informacji uzyskanych telefonicznie w Starostwie Powiatowym dowiedziałem się o liczniejszych kolizjach z istniejącą infrastrukturą, które determinowały ostateczny projekt. Najprawdopodobniej w nowym projekcie organizacji ruchu zostanie skrócona zatoka autobusowa, która dotychczas była istotnym punktem ustaleń ZDP z projektantem.

Wniosek mieszkańców, który został wysłany 1 października do Starosty Powiatu Poznańskiego został potraktowany jako „petycja” dlatego formalnie na odpowiedź możemy czekać aż do 3 miesięcy od otrzymania pisma przez Starostwo :/ Nie otrzymaliśmy również oficjalnej odpowiedzi od Dino 🙁

Dzięki ogromnemu zaangażowaniu mieszkańców udało się zwrócić uwagę Starosty Poznańskiego Jana Grabkowskiego na sprawy naszej miejscowości 🙂 Liczymy, że kolejne inicjatywy poprawiające bezpieczeństwo na drogach zarządzanych przez Powiat Poznański w Paczkowie będą pozytywnie rozpatrywane.

fot. Jacek Bura