NIE dla likwidacji przejścia dla pieszych przy DINO

W związku z planowaną przebudową ul. Kościelonka i Zapłocie tj. inwestycja celu publicznego (decyzja Nr 13/2020), o którą wystąpiło Dino Polska S.A. czeka nas jeszcze drugi etap prac zlokalizowanych na ul. Zapłocie?! W pierwszym etapie wykonano nawierzchnię na ul. Kościelonka. Gmina Swarzędz wykonała oświetlenie na ul. Zapłocie o które kilka lat się staraliśmy (pisma: 1,2).

Przy okazji zmożonego ruchu na skrzyżowaniu ul. Kościelonka, Zapłocie, Sarbinowska, Dworska przygotowany był quiz, który miał wyjaśnić kierowcom poprawne poruszanie się na tym skrzyżowaniu. Otrzymaliśmy również pozytywną opinię od UMiG Swarzędz w celu usprawnienia oznakowania na tym skrzyżowaniu, choć jak wiadomo stałą organizację ruchu zatwierdza na tym skrzyżowaniu Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Niedługo po tym została wybrukowana ul. Kościelonka i zmieniły się też przepisy Ruchu Drogowego i sytuacja z pierwszeństwem się zmieniła.

Przy okazji tych wszystkich spraw otrzymaliśmy z UMiG Swarzędz pierwszy projekt stałej organizacji ruchu na tym skrzyżowaniu, który był projektowany przez Dino Polska S.A. (a dokładniej przez projektanta wykonującego ten projekt na zlecenie Dino Polska S.A. zatwierdzanym przez Zarządem Dróg Powiatowych w Poznaniu). Po otrzymaniu wspomnianego pisma z UMiG Swarzędz zwróciłem uwagę w Wydziale Inwestycji Drogowych UMiG Swarzędz wykreślonego przejścia i brak nowego w kierunku południowym. Na szczęście projekt ten NIE został zrealizowany bo Dino miało problem z zarządcą sieci energetycznej i zwyczajnie nie zdążyli z realizacją. Pierwszy projekt stałej organizacji ruchu przedawnił się i Dino Polska S.A. musiało opracować raz jeszcze ten projekt a Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu go zatwierdzić.

W listopadzie 2022 zanim dowiedzieliśmy się z mapki o braku przejścia otrzymaliśmy odpowiedź z Dino o przeciągających się pracach w tym rejonie. Nie otrzymaliśmy przy tej okazji, żadnej informacji od Dino, o tym że NIE BĘDZIE PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH!

We wrześniu 2023 otrzymałem informację od pracownika Wydziały Inwestycji Drogowych UMiG Swarzędz o tym, że Dino Polska S.A. wykonał drugi projekt stałej organizacji ruchu, który został już ZATWIERDZONY przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu, w którym to NADAL NIE MA przejścia dla pieszych! Niestety wszelkie opinie i prośby kierowane przez UMiG Swarzędz do ZDP w Poznaniu zostały zignorowane w tym ta o wrysowaniu przejścia, które było sygnalizowane.

W mojej ocenie:

  • Dino NIE chce przejścia przy swoim markecie
  • Zarząd Dróg Powiatowych niewiele zrobił, aby takie przejście było w tym rejonie

Zgodnie z przepisami przejście dla pieszych powinno być oddalone o 10 m od miejsc zatrzymywania się pojazdów (parking, zatoki itp). Gdyby zaprojektować krótszą zatokę to spokojnie zmieściłoby się przejście na wysokości sklepu Dino!

Wobec powyższego 1 października zostało wysłane pismo z wnioskiem do Starosty Powiatu Poznańskiego Pana Jana Grabkowskiego o przywrócenie przejścia dla pieszych. Dziękuję mieszkańcom za zaangażowanie i podpisy w tej sprawie .

Jacek Bura