Będzie usprawnienie na skrzyżowaniu przy Dino

W związku z niedostatecznym oznakowaniem i źle interpretowanymi przepisami ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic Zapłocie, Dworska, Kościelonka i Sarbinowska Sołtys i Rada Sołecka wystąpiła z pismem o usprawnienie oznakowania na wspomnianym skrzyżowaniu. Dla przypomnienia w styczniu br. przeprowadziliśmy mini quiz z pytaniem o poprawną kolejność przejazdu na wspomnianym skrzyżowaniu. Niestety 3/4 odpowiadających osób źle odpowiedziało na zadane pytanie 🙁 Poprawa bezpieczeństwa na tym skrzyżowaniu jest konieczna dlatego cieszymy się na otrzymane pismo z UMiG Swarzędz, liczymy na szybko postępujące prace związane ustawieniem odpowiednich znaków.