Pocztówka z początku XX wieku

Fragment pocztówki z początku XX w z widocznym napisem z nazwą miejscowości Patschkowo i Osthausen (Paczkowo). Fot. ze zbiorów Mieczysława  Staniszewskiego. Opublikowana w Zeszytach Swarzędzkich