Samorząd – 2015-2018

Sołtys wsi:
Małgorzata Glabas – Gruszka
ul. Średzka 19
62-021 Paczkowo
Tel. kontaktowy: 500 250 942,  518 559 926,  dom. 61 8157174
e-mail: soltys.paczkowo@gmail.com

Radny Gminy i Miasta Swarzędz:
Ryszard Dyzma
Tel. kontaktowy: 662 361 947
e-mail: dyzma.ryszard@rada.swarzedz.pl

Rada sołecka
p. Sabina Nowak,   ul. Średzka
p. Aniela Strzelczyk   ul. Sokolnicka
p. Ryszard Dyzma,   ul. Filtrowa
p. Krzysztof Kowalski,  ul.Średzka
p. Waldemar Prządak,  ul. Ogrodowa
p. Longina Komosińska
p. Tomasz Plenzler