Paczkowo w budowie

W ostatnich tygodniach w Paczkowie obserwujemy trwające prace przy:

ul. Kościelonka i ul. Zapłocie

Zgodnie z tym pismem trwa przebudowa fragmentu ul. Kościelonka i ul. Zapłocie. Jak dotąd został już wybudowany odcinek na ulicy Kościelonka, jak i poszerzony chodnik na ul. Zapłocie, czekamy jeszcze na wybudowanie zatoki autobusowej i przesunięcie istniejącego przejścia dla pieszych kilkanaście metrów bliżej skrzyżowania z ul. Zimową. Oświetlenie na brakującym fragmencie ul. Zapłocie zostało już wybudowane, które to najprawdopodobniej zostanie uruchomione na zakończenie wszystkich robót – informacja.

ul. Wiosenna

Rozpoczęła się przebudowa ulicy Wiosennej od ul. Letniej. W niedawnym spotkaniu zorganizowanym w świetlicy wiejskiej z Burmistrzem, projektantem i Mieszkańcami zawnioskowano o zwiększoną liczbę progów zwalniających, pozostawienie słupków przy chodniku, czy ustanowienie nowego oznakowania uniemożliwiającego przejazd przez ul. Wiosenną innych samochodów ciężarowych niż tych dojeżdżających do posesji na ul. Wiosennej.

Droga serwisowa DK92

Po północnej stronie drogi krajowej nr 92 na odcinku od firmy Elmex do nowo budowanej hali trwa przebudowa drogi serwisowej. Przebudowany fragment ma umożliwić dojazd do nowej inwestycji. Jak założono dojazd do tych hal ma się odbywać tą właśnie drogą, bez utrudnień dla dróg lokalnych na terenie sołectwa.