Odpowiedź to: C A D B – dlaczego?

Dziękuję wszystkim, którzy włączyli się do udziału w mini quizie. Poprawna kolejność przejazdu pokazanych pojazdów to oczywiście: C, A, D, B. Na naszym profilu i innych komentarzach w udostępnionych postach zauważyliśmy dyskusję i Wasze sugestie. Niestety większość głosów w komentarzach była błędna i wskazywała odpowiedź C, A, B, D, 🙁

Na początek Art. 2 Kodeksu o ruchu drogowym

droga twarda – drogę z jezdnią o nawierzchni bitumicznej, betonowej, kostkowej, klinkierowej lub brukowcowej oraz z płyt betonowych lub kamienno-betonowych, jeżeli długość nawierzchni przekracza 20 m; inne drogi są drogami gruntowymi;

skrzyżowanie – przecięcie się w jednym poziomie dróg mających jezdnię, ich połączenie lub rozwidlenie, łącznie z powierzchniami utworzonymi przez takie przecięcia, połączenia lub rozwidlenia; określenie to NIE dotyczy przecięcia, połączenia lub rozwidlenia drogi twardej z drogą gruntową, z drogą stanowiącą dojazd do obiektu znajdującego się przy drodze lub z drogą wewnętrzną;

Zatem jeśli ul. Kościelonka ma utwardzoną część około 10 metrów i z pewnością nie jest to 20 metrów to cała droga tj. ulica Kościelonka NIE jest drogą twardą i NIE tworzy skrzyżowania z ulicami: Zapłocie, Dworska, Sarbinowska. Wjazd z ul. Kościelonka w ulice: Zapłocie, Dworska, Sarbinowska NALEŻY traktować jak np. wyjazd z posesji, drogi wewnętrznej itp. WSZYSCY kierowcy chcący wyjechać z ul. Kościelonka w ulicę: Zapłocie, Dworska, Sarbinowska POWINNI cierpliwie poczekać i wykonać swój manewr na samym końcu.

Informacja została zweryfikowana z naszym Dzielnicowym st. sierż. Łukaszem Lipkowskim.

Uważajcie na siebie, pamiętajcie o zasadzie ograniczonego zaufania 🙂

Jacek Bura


Aktualizacja 19.10.2022

Utwardzenie w ul. Kościelonka jest dłuższe niż 20 metrów. Teraz ul. Kościelonka tworzy skrzyżowanie z ul. Zapłocie, Sarbinowska i Dworska. Teraz poprawna odpowiedź to CABD