500 plus

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz uprzejmie informuje, iż jednostką odpowiedzialną za realizację Programu “Rodzina 500 +” w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci na terenie Miasta i Gminy Swarzędz będzie Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu ul. Poznańska 25.

Wniosek o świadczenie będzie można złożyć w ciągu trzech miesięcy od wejścia w życie ustawy, tj. od 1 kwietnia 2016 r.

Organ wyda decyzję i wypłaci pieniądze w ciągu trzech miesięcy od dnia złożenia wniosku. Pierwsza wypłata świadczeń ma nastąpić do końca czerwca 2016 r., ze spłatą od kwietnia 2016 r., bez względu czy wniosek zostanie złożony w kwietniu, maju czy do 10 czerwca. W przypadku złożenia wniosku po 10 czerwca br. wypłata świadczeń przysługujących za kwiecień, maj, czerwiec nastąpi w terminie do 31 lipca br.

W przypadku złożenia wniosku od 1 lipca 2016 r., prawo do świadczeń będzie przysługiwać bez spłaty od miesiąca złożenia wniosku.

Świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało po złożeniu wniosku na każde drugie i kolejne dzieci do ukończenia przez nie 18 lat. Na pierwsze dziecko świadczenie będzie przysługiwało jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800 zł. jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie przysługuje na pierwsze dziecko jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 1200 zł.

Więcej informacji można będzie uzyskać na stronie www.swarzedz.pl lub www.opsswarzedz.pl, w zakładce Rodzina 500 +, gdzie będą na bieżąco umieszczane informacje, lub telefonicznie pod numerem 61 651 26 50.