Terminy płatności za odpady

Przypominamy, że Związek Międzygminny Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej z dniem 1.01.2016 r. zmienił terminy płatności.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w następujących terminach:
– do 15 stycznia za styczeń,
– do 15 lutego za luty,
– do 15 marca za marzec,
– do 15 kwietnia za kwiecień,
– do 15 maja za maj,
– do 15 czerwca za czerwiec,
– do 15 lipca za lipiec,
– do 15 sierpnia za sierpień,
– do 15 września za wrzesień,
– do 15 października za październik ,
– do 15 listopada za listopad,
– do 15 grudnia za grudzień.

Opłaty, jak dotychczas, należy wnosić na indywidualne konta. Otrzymują je wszyscy, którzy złożyli deklaracje. O zmianach liczby osób zobowiązanych do wnoszenia opłat właściciele nieruchomości powinni powiadamiać GOAP składając deklarację korygującą.

Terminy wywozu można sprawdzić na stronie http://puk-zys.pl/wywozy/index.html wpisując w wyszukiwarce na górze strony: Paczkowo