Ruszył kolejny etap budowy kanalizacji

Zgodnie z zapowiedziami (info) na początku tygodnia 19 października rozpoczęła się budowa kolejnego etapu kanalizacji Paczkowa w tym ulic: Folwarczna, Nad Koplą, Parkowa, Zagrodnicza, Budowlana, Sokolnicka, Altanowa, Kamykowa, Betonowa. Z relacji zdjęciowej poniżej widać, że ul. Folwarczna jest nie przejezdna. Ekipa budowlana rozpoczęła pracę przy skrzyżowaniu z ulicą Parkową. Zgodnie z informacjami podanymi podczas ostatniego Zebrania Wiejskiego prace mają zakończyć się na przełomie kwietnia-maja 2021 roku.

Przypominamy, że w 2017 roku głosowaliśmy w Budżecie Obywatelskim na rok 2018, na projekt pt. Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodników oraz drogi w ul. Folwarcznej. Zadanie to wygrało i zostało już wykonane co oczywiście jest niezbędne do wykonania dalszych prac. Na chwilę obecną nie ma jeszcze sprecyzowanych planów, jest jedynie zarys w Planie inwestycji na lata 2017-2021 strona 26-27

Aktualizacja, tj. komentarz Radnego Ryszarda Dyzmy na profilu facebookowym, cyt: „Aby dana ulica była wykonana w pozbruku musi być umieszczona przez Magistrat w Budżecie Gminy na dany rok (na dzisiaj nie ma). Nadmieniam , że na ul. Folwarczną jest wykonana dokumentacja projektowa, ponadto wskazane ze względów technicznych jest aby nawierzchnię z pozbruku wykonywać co najmniej jeden rok po budowie kanalizacji.”

Więcej informacji na temat kanalizacji -> Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka”