Kanalizacja etap IV i V – informacje z Zebrania Wiejskiego

Na Zebraniu Wiejskim w części wnioski i pytania zostało poruszone kilka ważnych kwestii. Niestety na zebraniu poza Kierownikiem Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Transportu Panem Mariuszem Szrajbrowskim nie byli obecni inni przedstawiciele magistratu, dlatego na część pytań odpowiadał Radny Ryszard Dyzma. Poniżej informacje w sprawie kanalizacji przedstawione na zebraniu:

  1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Zimowa, Rolna, Wiosenna i Lodowa (etap IV) zakończona,
    przekazanie do eksploatacji nastąpi we wrześniu/październiku 2020 r. (niezbędne do tego jest spełnienie następujących formalności przez zamawiającego tj. przez Związek Międzygminny Puszcza Zielonka: zawarcie umowy z Aqanetem, wykonanie geodezji sieci, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie z Nadzoru Budowlanego oraz przejęcie do eksploatacji przez Aqanet).
    Informacja o możliwości włączenia się do sieci zostanie przekazana przez Urzędu Miasta i Gminy, a także przez Związek ?Puszcza Zielonka” na swojej stronie internetowej – tutaj i dopiero wówczas Mieszkańcy będą mogli włączyć się do studzienki przyłączeniowej z pominięciem szamba.
  2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach (etap IV ): Folwarczna, Nad Koplą , Parkowa, Zagrodnicza, Budowlana, Betonowa, Sokolnicka, Altanowa i Kamykowa ? rozpoczęcie prac przewidziane jest na październik/listopad 2020 r. a zakończenie kwiecień/maj 2021 r. pod warunkiem dopełnienia formalności przez Spółdzielnię Drobiarską w kwestii przeznaczenia terenu pod przepompownię ścieków. Opierając się na oświadczeniu Pana Burmistrza Mariana Szkudlarka Zarząd Spółdzielni pozytywnie rozpatrzy sprawę 18 września 2020 r.
  3. Budowa sieci kanalizacyjnej (etap V) ul. Dyniowa ? rozpoczęcie robót grudzień 2020 r., zakończenie kwiecień/maj 2021 r.

Wartość inwestycji etap IV i V to 6 040 000 zł