Kanalizacja etap IV i V – informacje z Zebrania Wiejskiego