Relacja ze spotkania z Burmistrzem Marianem Szkudlarkiem

Na zaproszenie Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz w Paczkowie we wtorek 6 stycznia odbyło się spotkanie z mieszkańcami sołectw Paczkowo, Sarbinowo, Sokolniki Gwiazdorskie i Puszczykowo Zaborze. Na spotkanie najliczniej przybyli mieszkańcy największego z tych sołectw tj. Paczkowa. W spotkaniu uczestniczyli: Zastępca Burmistrza Grzegorz Taterka, Kierownik Wydziału Nadzoru Właścicielskiego Mariusz Szrajbrowski, Radny Ryszard Dyzma, Sołtysi: Małgorzata Glabas- Gruszka, Hanna Andrzejewska, Paweł Stawik i Krzysztof Nowak.

Na spotkaniu Burmistrz, Pierwszy Zastępca i Kierownik przedstawili ważne informacje o aktualnych i nadchodzących inwestycjach w Sołectwach:

  • Budowa Kanalizacji w południowej części Sołectwa – niedługo zostanie ogłoszony przetarg w trybie zaprojektuj i wybuduj
  • Budowa ul. Szparagowej – najprawdopodobniej wyłonienie przetargu 3 kwartał 2024
  • Zakończenie projektowania ul. Groszkowej, ul. Rolnej, ścieżki pieszo-rowerowej Paczkowo-Sokolniki
  • Zlecenie projektowania ul. Budowlanej i Paprykowej
  • Sprawa nowego ujęcia wody po południowej stronie Paczkowa, będą wykonane sprawdzenie warunków na studnię, w dalszym etapie uchwalenie planu zagospodarowania Cz.B2
  • Ponowienie pism do GDKKiA w sprawie kładki nad DK92
  • Doposażenie Placu Zabaw przy ul. Szparagowej
  • Montaż Automatycznego Defibrylatora AED przy wejściu do Szkoły Podstawowej