Falista już świeci

W czerwcu br. udało się zrealizować budowę oświetlenia w ul. Falistej w Paczkowie. Na całej długości ulicy już świeci 14 lamp LEDowych o mocy 39W każda. Na oświetlenie czekali mieszkańcy tej ulicy, ale także całej społeczności Paczkowa, która w roku poprzedzającym licznie głosowała na ten projekt w Budżecie Obywatelskim gminy Swarzędz zdobywając największą liczbę głosów w swojej kategorii i 3 najlepszy wynik dla całej gminy.

Dzięki Budżetowi Obywatelskiemu niemalże rokrocznie paczkowianie zdobywają fundusze na kolejne inwestycje. Zgłaszane projekty to także ważny przekaz do włodarzy o potrzebach mieszkańców. W ubiegłym roku konkurowaliśmy z całą gminą o największy projekt za 1 mln zł tracąc zaledwie 249 głosów w stosunku do wygranego projektu.

W tym roku Sołtys i Rada Sołecka Paczkowa zgłosiła również 2 projekty, liczymy że pomyślnie przejdą proces weryfikacji i już niedługo będziemy mogli głosować na paczkowskie projekty 🙂