Dożynki Parafialne – Siekierki Wielkie 2021

Dzisiaj wraz z członkami Rady Sołeckiej P. A Strzelczyk i R Dyzmą uczestniczyłam we mszy św w Siekierkach Wielkich z okazji Dożynek Parafialnych.Wieś Paczkowo reprezentowali: P. Ewa Prządak, Agnieszka Prządak i P. Wojciech Zalewski.