Wygraj czujnik czadu – inwentaryzacja źródeł ogrzewania

WŚRÓD OSÓB, KTÓRE W MARCU 2021 ZŁOŻĄ WYPEŁNIONĄ ANKIETĘ DO URZĘDU MIASTA I GMINY W SWARZĘDZU ZOSTANIE ROZLOSOWANYCH PIĘĆ CZUJNIKÓW CZADU.

Szanowni Mieszkańcy, nawiązując do działań podejmowanych przez Gminę Swarzędz zmierzających do poprawy jakości powietrza informujemy, że kluczową sprawą w tej kwestii jest zebranie wiarygodnych danych dotyczących liczby i rodzaju źródeł ogrzewania funkcjonujących na terenie naszej gminy, a także informacji o stopniu termomodernizacji budynków. Ważna jest również wiedza, jakie plany w tym zakresie mają mieszkańcy względem swoich nieruchomości. Informacje te pozwolą gminie przystąpić do kolejnych działań zmierzających do poprawy jakości powietrza, w tym współfinansowania wymiany źródeł ogrzewania w szerszym zakresie.

W celu zebrania ww. informacji prowadzimy akcję ankietyzacyjną.

Prosimy o wypełnienie ankiety dotyczącej źródła ogrzewania wg wiedzy, którą Państwo posiadacie, oraz przekazanie jej do Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem ePUAP, poprzez platformę eUrząd lub jako skan podpisanej ankiety na adres wos@swarzedz.pl.

Ankiety dostępne są na stronie internetowej www.eko.swarzedz.pl, jak również do pobrania w Urzędzie Miasta i Gminy w Swarzędzu, ul. Poznańska 25, pok. 214 lub w Urzędzie Miasta i Gminy w Swarzędzu, Rynek 1.