Zgłoszenie do GOAP w sprawie harmonogramu wywozu odpadów