Do 14 sierpnia uwagi do Planu Zagospodarowania cz. C

Zgodnie z obwieszczeniem RAU.7321.4.2010-252 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.08.2020 r. można zgłaszać uwagi dotyczące Plany Zagospodarowania przestrzennego Paczkowa część C – m.in. tereny obecnej Spółdzielni. Duża część uwag została uwzględniona (więcej info tutaj). Jak zauważa Radny Ryszard Dyzma pozostaje kwestia hodowli pozostałych zwierząt cyt.: „Zainteresowanych Mieszkańców szczególnie północnej części Paczkowa informuję , że czas wnoszenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – Część C upływa z dniem 14 sierpnia 2020 r. Nadmieniam , że kontrowersyjną kwestią pozostaje między innymi możliwość hodowli zwierząt ( trzoda chlewna , konie , krowy itd.) na terenie oznaczonym jako 2 RU. Radny Ryszard Dyzma.”