Budowa węzła przesiadkowego i modernizacja ulicy Średzkiej

Na ukończeniu są prace projektowe inwestycji pod nazwą „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Paczkowie oraz rozbudowa ul. Średzkiej od torów kolejowych do DK 92 w Paczkowie w systemie zaprojektuj i wybuduj”. Obecnie wykonawca (konsorcjum firm: INFRADROG CHODZIEŻ Sp. z o.o. Sp. k. oraz ROKAN CHODZIEŻ Sp. z o.o. Sp. k.) stara się o uzyskanie wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych, pozwalających na rozpoczęcie robót. Budowa ma być  zakończona w 2020 roku. Przy dworcu PKP w Paczkowie podróżni będą mieli do dyspozycji obszerny parking dla samochodów osobowych (decyzją burmistrza Mariana Szkudlarka powstanie o 30 miejsc parkingowych więcej niż zakładała wstępna koncepcja), a obok – wiatę dla rowerów. Cały teren zostanie  porządkowany, a przebudowa fragmentu ul. Średzkiej (droga powiatowa nr 2439P) poprawi warunki komunikacyjne w tym miejscu. Inwestycja w Paczkowie jest częścią szerszego projektu pn. – Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz – Etap II. Przedsięwzięcie to, oprócz wybudowania zintegrowanego węzła przesiadkowego oraz rozbudowy ulicy Średzkiej w Paczkowie i ul. Transportowej w Zalasewie, obejmuje również przebudowę bazy transportowej w Garbach, zakup 7 niskoemisyjnych autobusów miejskich, spełniających normę czystości spalin EURO 6 oraz zakup 6 tablic informacyjnych w technologii LED związanych z budową systemu oznakowania i informacji pasażerskiej. Całkowita wartość zadania to ponad 37 mln zł, z czego dofinansowanie z UE wynosi 13,9 mln zł. źródło Prosto z Ratusza 1/2020 /mw/