Uwagi do Projektu Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części B1 i C