Propozycje zadań Funduszu Sołeckiego na 2020 rok

Zgodnie z Uchwałą Nr LVI/499/2014 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 25 marca 2014 roku obliczono wysokość Funduszu Sołeckiego (fundusz jest wyodrębnioną częścią Budżetu Gminy na rok 2020) i wynosi ona dla Paczkowa 48 598, 20 zł brutto i jest ponad 3000 zł większa niż na rok 2019.

Sołtys i Rada Sołecka Paczkowa zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami mieszkańców przygotuje zadania Funduszu Sołeckiego, che jednak jeszcze bardziej poznać potrzeby, dlatego poniżej przedstawiamy formularz zgłoszeń. Prosimy o rzetelne wypełnianie go, jeżeli zadanie będzie inwestycyjne, prosimy o podanie miejsca (musi to być teren Gminny). Prosimy także o podanie przewidywanej kwoty – jeżeli nie znają Państwo kosztów to prosimy o zrobienie wywiadu lub np. wycenienie zadania u usługodawcy. Wszystkie zgłoszone zadania będą przedyskutowane przed Zebraniem Wiejskim, które odbędzie się 2 września 2019 roku o godz. 18.00 w holu Szkoły Podstawowej przy ul. Szkolnej 16.

Błąd: Brak formularza kontaktowego.