Dzieje wsi Paczkowo – spotkanie z Antonim Kobzą autorem książki pt. „Dzieje wsi okolic Swarzędza”

Dnia 8 listopada 2018 r. (czwartek) o godz. 18.00 w Świetlicy Wiejskiej w Paczkowie przy ul. Szkolnej 14 odbędzie się promocja książki Antoniego Kobzy pt. „Dzieje wsi wokół Swarzędza. Szkice i materiały do historii powiatu poznańskiego”, wydanej w 2018 r. przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Swarzędzu. Na spotkanie zapraszamy wszystkich mieszkańców Paczkowa, którzy chcieliby zgłębić historię naszej miejscowości. Zachęcamy do zabrania ze sobą wszelkich pamiątek historycznych, starych fotografii, a także własnych historii.

Książkę z autografem autora będzie można kupić po oficjalnej części spotkania.

 

Antoni Kobza

jest absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego, z zawodu nauczyciel, obecnie w stanie spoczynku. Ostatnim miejscem pracy było Gimnazjum nr 2 i praca na 1/2 etatu w Szkole Podstawowej nr 4  w Swarzędzu.

Moją rodzinę tworzą: żona Teresa Maria i syn Maciej, który także ma już żonę Ewę i dwoje dzieci:  Antoninę i Jana.

Nie jestem związany z żadną organizacją polityczną i uważam, że  tzw. ?wielka polityka? nie powinna ingerować w  szczegółowe problemy podstawowego obszaru administracyjnego jakim jest gmina i miasto rozmiarów Swarzędza.

Posiadam różnorodne zainteresowania i hobby, w tym m.in. mieszczą się: historia regionalna, historia Polski i historia powszechna, archeologia, muzealnictwo, numizmatyka, powieści obyczajowe i fantastyczno-naukowe. Ponadto, moją pasją jest turystyka, a szczególnie wędrówki górskie, speleologia w rozsądnym zakresie oraz zabytkowe obiekty i budowle. Wiele czasu poświęcam także pracy w ogrodzie.

Profil na Facebooku: Kobza Antoni

Kariera/doświadczenie i osiągnięcia

Będąc zatrudnionym w Gimnazjum nr 2 w Swarzędzu, w 2004 r. wspólnie z innymi społecznikami zakładałem organizację skupiającą kilkunastu miłośników historii miasta, pod nazwą ?Klub Swarzędzan?. Członkowie tego Klubu wstąpili gremialnie do Towarzystwa Miłośników Ziemi Swarzędzkiej i od tej pory poświęcałem wiele wolnego czasu na działalność w ramach Towarzystwa.

W 2011 r. zostałem wybrany na funkcję wice prezesa zarządu TMZS, a w 2013 r. na prezesa, którym byłem przez dwie kadencje. Sukcesem w mojej pracy w ramach Towarzystwa, było obok prowadzenia statutowej działalności, był szybki wzrost ilości członków, w tym także ludzi młodych wiekiem; zorganizowanie strony internetowej TMZS; profilu na Face booku; zorganizowanie biura-pracowni w budynku dawnej strażnicy OSP; digitalizacja zbieranych materiałów o historii miasta i gminy oraz inne.

Mojej pracy w TMZS towarzyszyła działalność publicystyczna o tematyce związanej z historią ?ziemi swarzędzkiej?. Ukazały się publikacje w Prosto z Ratusza, Tygodniku Swarzędzkim, Magazynie Swarzędzkim, Informatorze Swarzędzkim, Kronice Wielkopolski. W bieżącym roku ukazała się moja książka pt. ?Dzieje wsi wokół Swarzędza. Szkice i materiały do historii powiatu poznańskiego?. W tym samym roku, na zlecenie swarzędzkiej telewizji kablowej napisałem scenariusz do 6-odcinkowego filmu o historii Swarzędza, który wyprodukowano z okazji 380. rocznicy lokacji miasta.

żródło: www.marianszkudlarek.pl