Spotkanie Wiejskie 17.04.2018 r. – raport

mieszkańcy Paczkowa

Tydzień temu we wtorek 17 kwietnia w holu Szkoły Podstawowej w Paczkowie odbyło się specjalne Spotkanie Wiejskie zorganizowane przez mieszkańca Paczkowa, Radnego Rady Miejskiej Pana Ryszarda Dyzmę. Tematem przewodnim spotkania były obecne i planowane inwestycje, a także sprawy nurtujące mieszkańców. Na spotkanie na zaproszenie przybył Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz Pan Marian Szkudlarek, pierwszy zastępca burmistrza Pan Grzegorz Taterka, kierownik Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Transportu Pan Mariusz Szrajbrowski, kierownik Gminnej Spółki Wodno-Melioracyjnej Pan Marek Brylski, dzielnicowy Młodszy Aspirant Pan Karol Niewiadomski i Młodszy Aspirant Pan Przemysław Kapturski. Na spotkaniu nie mogło zabraknąć Pani Sołtys Małgorzaty Glabas-Gruszki wraz z przedstawicielami Rady Sołeckiej w osobach: Aniela Strzelczyk, Tomasz Plenzler i Jacek Bura, a co najważniejsze mieszkańców Paczkowa, którzy pojawili się licznie w ilości ponad 70 osób.

Na początku spotkania prowadzący Ryszard Dyzma podsumował swoje dotychczasowe działania na rzecz rozwoju naszego sołectwa i gminy. Pochwalił się 100% frekwencją na Sesjach Rady Miejskiej, a także sześcioma nieobecnościami na komisjach na tle 140 obowiązkowych spotkań i ponad 100 dobrowolnych. W minionych latach Pan Ryszard Dyzma był autorem wniosków do Budżetu Obywatelskiego, a dzięki ogromnemu zaangażowaniu mieszkańców wnioski uzyskały wymaganą liczbę głosów i zostały oddane do realizacji.

W kolejnym punkcie Burmistrz Pan Marian Szkudlarek przedstawił ogólny plan rozwoju sołectwa, a zastępca Pan Grzegorz Taterka przekazał szczegóły przedsięwzięć:

 • przebudowa ulicy Sokolnickiej, koszt ok. 2 mln zł i ulicy Ogrodowej (2 pasy po 2,5 m + chodnik 2 m + część pieszo-jezdni), koszt ok. 1,6 mln zł, planowane oddanie ulic to czerwiec-lipiec 2018 r.
 • opracowanie dokumentacji chodnika w ulicy Średzkiej (jest to droga Powiatowa i potrzeba więcej czasu na dopracowanie szczegółów; problem z utwardzeniem pobocza, problem z szerokością drogi na skraju gminy, bliskość terenów PKP)
 • przygotowanie projektu przebudowy ulicy Folwarcznej (kostka brukowa, chodnik po 1 stronie, druga strona pieszo-jezdnia ? brak wymaganej szerokości do budowy 2 chodników po obu stronach)
 • projekt kanalizacji prowadzony przez Związek Międzygminny Puszcza Zielonka etap IV i V , a także przygotowania do etapu VI; etap IV w listopadzie 2018 powinno zakończyć się projektowanie (ulice lub ich części: Folwarczna, Nad Koplą, Parkowa, Zagrodnicza, Budowlana, Sokolnicka, Altanowa, Kamykowa, Betonowa, Zimowa, Rolna, Wiosenna, Lodowa). Wykonawca najprawdopodobniej rozpocznie realizację pod koniec 2018 roku lub na początku 2019. Budowa musi zostań zakończona do sierpnia 2019 roku ponieważ we wrześniu 2019 roku Międzygminny Związek Puszcza Zielonka musi rozliczyć projekt. Do etapu VI włodarze chcą zgłosić ulice po stronie południowej tj. Kalafiorową, Groszkową i inne w ich pobliżu.
 • przygotowanie koncepcji tunelu pod trasą kolejową, gdzie budowa tunelu po stronie PKP, koszt ok. 20-25 mln zł i drogi dojazdowe po stronie Gminy Swarzędz, koszt ok. 10 mln zł
 • budowy kładki nad DK92 (GDDKiA wpisze kładkę do budżetu na 2019 rok)
 • budowy Węzła Przesiadkowego Paczkowo (wraz z modernizacją bazy i zakupem 7 autobusów hybrydowych), koszt całkowity ok. 37 mln, a dofinansowanie 13,9 mln zł. Projekt dot. Paczkowa obejmuje przebudowę ulicy Średzkiej od DK92 do trasy kolejowej, budowę chodnika, zatok autobusowych, ok. 30 miejsc parkingowych
 • przebudowa drogi serwisowej wzdłuż DK92
 • zlecenie Spółce Wodno-Melioracyjnej przygotowania koncepcji technicznej zagospodarowania wód opadowych na terenie Paczkowa
 • opracowanie dokumentacji sieci wodociągowej w ulicy Kościelonce
 • adaptacja budynku/dworku/starej siedziby szkoły; jest gotowy projekt, włodarze czekają na program dofinansowania, aby uzyskać częściowe zewnętrzne finansowanie.

Następny punkt spotkania zajął ponad ponad 2 godziny, i dotyczył bezpośrednich pytań mieszkańców w sprawach ich nurtujących. Jedna z nich dotyczyła zmiany organizacji ruchu w ulicy Wiosennej dot. wjazdu samochodów ciężarowych (zwiększona uciążliwość). W odpowiedzi dzielnicowy Młodszy Aspirant Pan Karol Niewiadomski przekazał informacje, że Policja jedynie egzekwuje prawo, a nie ustala zasady i oznakowanie ulic. Przekazał także, że bardzo ważnym kanałem komunikacji i zgłaszaniu wszelkich naruszeń jest Krajowa Mapa Zagrożeń, gdzie każdy może zgłosić naruszenia. Wszystkie zgłoszenia są weryfikowane i w razie potrzeby wysyłane są patrole Policji. W Krajowej Mapie Zagrożeń można zgłaszać takie naruszenia jak: akty wandalizmu, nieprawidłowe parkowanie, rajdy samochodowe, przekroczenie dozwolonej prędkości, spożywanie alkoholu, itp.

Ogromną część dyskusji z mieszkańcami przeprowadził kierownik Gminnej Spółki Wodno-Melioracyjnej Pan Marek Brylski, a dotyczyła ona lokalnych podtopień. Niestety w 2017 roku w naszym rejonie spadło ponad dwa razy więcej deszczu aniżeli w latach poprzedzających, czego efektem były lokalne podtopienia po stronie północnej Paczkowa jak i Południowej. Najwięcej problemów w tej kwestii mieli mieszkańcy ulicy Nad Koplą, Falistej (strona północna) i Polnej (strona południowa). Na początku Pan Marek Brylski przekazał, że tereny Paczkowa zmeliorowane są z założeniem, że jest to teren rolniczy. Tempo rozbudowy i pojawiania się nowych budynków mieszkalnych jest tak duże, że istniejąca melioracja nie spełnia oczekiwań mieszkańców. Dodatkowo istniejąca melioracja wymaga napraw ze względu na nasadzenia, a także na działalność zwierząt tj. bobrów. Dużą winę mają także mieszkańcy, którzy np. podczas budowy domów przecinają istniejące kanały melioracyjne nie odbudowując ich czy nawet jak to ma miejsce na ulicy Nad Koplą budowy stawu zasilanego z melioracji!!! Pan Marek Brylski niejednokrotnie wizytował w Paczkowie, część zadań udało się wykonać, niektóre należy ponowić, do niektórych wrócić (bo o nich zapomniał). Pan Marek Brylski ma świadomość problemów i jest do dyspozycji mieszkańców jest też pełen nadziei, że zlecony przez Urząd Miasta i Gminy Swarzędz projekt techniczny dot. zagospodarowania wód opadowych wskaże kierunki działań na najbliższe lata, tak aby mieszkańcy mieli jak najmniej problemów z podtopieniami. Bardzo ważną informację przekazał z-ca burmistrza Pan Grzogorz Taterka, o tym że sprawami dot. melioracji zajmuje się spółka Wodno-Melioracyjna, natomiast Urząd Miasta i Gminy Swarzędz jedynie częściowo dotuję spółkę na wykonywanie ich zadań statutowych. Wszelkie sprawy dot. melioracji powinny być tam kierowane.

Jacek Bura

fot. Tomasz Rybarczyk, Jacek Bura


Gminna Spółka wodno Melioracyjna Swarzędz
Rynek 1 , 62-020 Swarzędz, tel. 61 817 24 11

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – Oddział w Poznaniu – Rejon Gniezno – Kierownik Rejonu – Wojciech Dams
ul. Reymonta 32, 62-200 Gniezno, tel. (61) 426 55 61, fax (61) 426 55 61, e-mail: rejon.gniezno@gddkia.gov.pl