Podziękowania

thank-you-1428147_640

Dziękuję mieszkańcom Gminy, a szczególnie Paczkowa za głosowanie nad projektem w ramach Budżetu Obywatelskiego ”Opracowanie dokumentacji na chodnik w ulicy Średzkiej” (1450 głosów tj. dwukrotnie więcej niż w głosowaniu na plac zabaw w poprzednim roku ).

Szczególne podziękowanie dla członków Rady Sołeckiej na czele z Panią Sołtys Małgosią.

Będę przekonywał Pana Burmistrza Mariana Szkudlarka aby umieścił budowę w budżecie na rok 2018. Liczymy na przychylność Pana Burmistrza w tej kwestii.

Radny Ryszard Dyzma.