Budżet Obywatelski Gminy Swarzędz na rok 2016

1,5 miliona złotych zostanie przeznaczonych na budżet obywatelski w gminie Swarzędz na rok 2016. Budżet Obywatelski zostanie podzielony na dwie części. Głosowaniu będzie poddany projekt główny o wartości do 1 mln zł oraz projekty dodatkowe, których suma nie przekroczy 500.000 zł, a wartość jednostkowa 100.000 zł.

Każdy z mieszkańców naszej gminy, który ukończył 18 rok życia, może zgłosić jeden projekt. Przygotowane zostały specjalne formularze, w których można umieścić orientacyjną wycenę, lokalizację i założenie inwestycji. Formularz można pobrać tu: Formularz zgłoszenia projektu.

Wypełniony formularz należy dostarczyć do Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu (Rynek 1, 62-020 Swarzędz) do 29.05.2015 r.

Projekty będzie weryfikowała pod względem formalnym i merytorycznym 7-osobowa komisja, w skład której wejdzie 5 przedstawicieli poszczególnych referatów Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu oraz 2 radnych.

W głosowaniu będą mogli wziąć udział wszyscy mieszkańcy gminy Swarzędz, którzy do 18.09.2015 roku ukończą 16 rok życia. Głosowanie będzie odbywało się drogą internetową i tradycyjną na kartach do głosowania dostępnych w ratuszu.
Projekty, które uzyskają największą liczbę głosów zostaną przedstawione do akceptacji burmistrzowi Marianowi Szkudlarkowi.

Harmonogram konsultacji w sprawie Budżetu Obywatelskiego Gminy Swarzędz na rok 2016:

  • Kampania informacyjna: (od 29.04.2015 do zakończenia konsultacji)
  • Zgłaszanie propozycji projektów wnioskowanych do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Swarzędz (od 4.05.2015 do 29.05.2015)
  • Powołanie Zespołu odpowiedzialnego za przeprowadzenie konsultacji (do 29.05.2015)
  • Weryfikacja złożonych propozycji przez Zespół odpowiedzialny za przeprowadzenie konsultacji (od 1.06.2015 do 29.06.2015)
  • Podanie do publicznej wiadomości listy projektów obejmującej pozytywnie zweryfikowane propozycje (30.06.2015)
  • Głosowanie (od 01.07.2015 do 18.09.2015)
  • Ogłoszenie wyników konsultacji (30.09.2015)