Podziękowania

Drodzy Mieszkańcy. W dniu 10 lutego 2015r. wybieraliście sołtysa na następną czteroletnią kadencję. Miałam przyjemność kandydować w tych wyborach. Przy Waszym dużym poparciu zostałam ponownie wybrana na sołtysa – za co serdecznie dziękuję. Obiecuję , że będę starała nie zawieść Waszego zaufania.

Małgorzata Glabas-Gruszka
Sołtys wsi Paczkowo