Zebranie Wiejskie 18.09.2014

W dniu 18.09.2014r. o godz. 19.00 w Zespole Szkół w Paczkowie przy ulicy Szkolnej odbędzie się Zebranie Wiejskie.
Tematem zebrania będą:
  • fundusz sołecki na lata 2014 i 2015,
  • inwestycje na terenie wsi Paczkowo (m.in. chodniki przy ulicach Zapłocie i Średzkiej, świetlica wiejska, itp)
  • sprawy bieżące

Zapraszamy wszystkich mieszkańców na spotkanie!