Wnioski inwestycyjne

Każdy z nas , mieszkańców Paczkowa, chce by żyło nam się tutaj coraz lepiej i bezpieczniej.

Chodzi przede wszystkim o stan nawierzchni dróg , oświetlenie ulic i chodniki w miejscach szczególnie niebezpiecznych. Za takie miejsce, chyba wszyscy uznajemy ciąg drogi powiatowej, biegnącej przez naszą miejscowość z północy na południe, czyli ulice Dworska i Średzka.

Wnioskujemy o uwzględnienie kosztów projektów poprawiających jakość życia oraz wykonania inwestycji w budżecie gminy co roku.

Pisma i odpowiedzi na nasze wnioski będziemy umieszczać na naszej stronie internetowej w zakładce Pisma