Ruch pojazdów ciężarowych na drogach osiedlowych

Zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców wymienionych w piśmie ulic zwróciliśmy się z pismem o uregulowanie ruchu pojazdów ciężarowych na ulicach osiedlowych.

Otrzymaliśmy odpowiedź z Urzędu Gminy.

Została przeprowadzona także wizja lokalna. Czekamy na decyzje i postawienie odpowiednich znaków.

Pisma do wglądu: