Plac zabaw otwarty

Nowy plac zabaw otwarty! Jak sama nazwa mówi stał się natychmiast miejscem doskonałej zabawy dla licznie przybyłych na otwarcie dzieci.

Pani Burmistrz Anna Tomicka wraz z dziećmi przecięła symboliczną szarfę. Sił do zabawy nie zabrakło dzięki przygotowanym słodkościom.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego placu, wyposażenia, a także przygotowania tej zabawy. Także panom, którzy ofiarnie siali i kosili trawę. Paniom, które upiekły placki na sobotnią imprezę. Pani Sołtys za poczęstunek oraz wszystkim mieszkańcom , którzy przyszli z okazji otwarcia na plac.

Teraz pozostaje życzyć dzieciom  Wesołej zabawy!