Obwieszczenie dotyczące instalacji do produkcji zbiorników bezodpływowych