Sprawozdanie z zebrania wiejskiego w dniu 24.04.2012

Szanowni Mieszkańcy Paczkowa

W dniu 24.04.2012r. w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Paczkowie odbyło się zebranie wiejskie z inicjatywy Radnego Miejskiego oraz członka Rady Sołeckiej Ryszarda Dyzmy.

Zaproszeni Goście to:

 • Dyrektor Wydziału Rozwoju Gminy Swarzędz – Zbigniew Zastrożny
 • Prezes Spółki Wodnej Gminy Swarzędz – Stanisław Pluta oraz Kierownik Robót Spółki Wodnej – Marek Brylski
 • Przedstawiciele  Związku Międzygminnego “Puszcza Zielonka” – Kierownik Działu Technicznego Jarosław Beszterda oraz Główny Specjalista ds. technicznych –  Wioletta Frankowska
 • Przedstawiciele Firmy ZRUG Sp. z o. o. – Kierownik Robót – Michał Miziewicz oraz Inżynier Budowy – Karolina Talaśka
 • Sołtys Sarbinowa  – Jacek Biernacki
 • Sołtys Paczkowa – Małgorzata Glabas-Gruszka
 • oraz licznie przybyli mieszkańcy Paczkowa

Tematem zebrania,  była realizacja inwestycji w Paczkowie. Na początku zebrania Radny Ryszard Dyzma przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności w Radzie Miejskiej Gminy Swarzędz oraz Radzie Sołeckiej. Wymienił sprawy dotyczące mieszkańców Paczkowa,  którymi się zajmował:

 • negocjowanie z Panem Leszkiem Pokorskim  bezpłatnego przekazania działki  przeznaczonej na plac zabaw przy ulicy Szparagowej
 • interwencja w kwestii bezzwłocznego ogłoszenia przetargu na budowę szkoły w Paczkowie
 • interwencja w sprawie brakujących studzienek kanalizacyjnych u kilkudziesięciu mieszkańców
 • interwencja w sprawie brakujących studzienek kanalizacyjnych na skrzyżowaniach ulic szczególnie z nowo powstałymi drogami
 • interwencja w sprawie odwodnienia sali gimnastycznej w ulicy Szkolnej
 • wsparcie mieszkańców ubiegających się o budowę kanalizacji w ulicach nie ujętych w projekcie

Zostało przedstawione sprawozdanie z rocznej działalności  Rady Sołeckiej.

Pytania mieszkańców dotyczyły między innymi:

 • możliwości dopłat do budowy przyłączy kanalizacyjnych
 • złej jakości odtworzonej drogi po budowie przyłączy kanalizacyjnych
 • dlaczego wpłaty na rzecz Spółki Wodnej dotyczą części mieszkańców
 • odwodnienia ulicy Polnej i budowę nowej nawierzchni
 • przejmowania ulic prywatnych przez gminę
 • nieodpowiedniego ciśnieniu wody na ulicy Fasolowej
 • budowy kanalizacji w ulicy Sokolnickiej,  Budowlanej i Zimowej
 • brakujących środków finansowych na budowę szkoły w Paczkowie
 • braku oświetlenia ulicy Zimowej
 • poszerzenia nawierzchni bitumicznej ulicy Średzkiej

Z wypowiedzi  Pana Jarosława Beszterdy dowiedzieliśmy się między innymi że:

 • przyłącza kanalizacyjne od studzienek do domu należy organizować we własnym zakresie,
 • zrzut ścieków jest przewidywany w pierwszym kwartale 2013r.

Z udzielonych odpowiedzi przez Pana Zbigniewa Zastrożnego dowiedzieliśmy się między innymi że:

 • zostanie pobudowana nowa nawierzchnia na ulicy Polnej,
 • przewidywane jest poszerzenie ulicy Średzkiej,
 • przewidywana jest budowa odwodnienia budynku nowo budowanej szkoły.

Pan Michał Miziewicz  poinformował między innymi:

 • o terminach budowy sieci kanalizacyjnej na poszczególnych odcinkach,
 • żeby sprawy sporne dotyczące jakości prowadzonych prac zgłaszać kierownikom robót,
 • ze budowa przepompowni w ulicy Szparagowej przewidywana jest w m-cu czerwcu 2012r.

Nie wszystkie odpowiedzi były w pełni zadowalające, na niektóre pytania odpowiedzi zostaną udzielone na piśmie.

W imieniu Radnego Ryszarda Dyzmy, chcę  podziękować zaproszonym Gościom za udzielone wyjaśnienia, a  mieszkańcom,  za  udział w spotkaniu. Radny zobowiązał się, że będzie monitorował sprawy, które zgłaszają  mieszkańcy Paczkowa oraz działał na rzecz lokalnej społeczności.

Z poważaniem
Sekretarz Rady Sołeckiej
Longina Komosińska