Odpady, surowce, wielkogabarytowe

Odpady komunalne – umowa

Dnia 30 sierpnia 2006 roku, uchwałą nr LXI/442/2006 Rady Miejskiej w Swarzędzu uchwalony został Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Swarzędz. Regulamin ten obowiązuje zarówno właścicieli nieruchomości, mieszkańców, osoby przebywające czasowo na terenie Miasta i Gminy Swarzędz, jak również firmy działające na terenie Miasta i Gminy Swarzędz, świadczące usługi w zakresie utrzymania czystości i porządku.

Zgodnie z regulaminem, obowiązkiem każdego mieszkańca – właściciela nieruchomości – jest posiadanie:
– pojemnika na odpady komunalne (kupionego lub wydzierżawionego)
– podpisanej, aktualnej umowy z przedsiębiorcą posiadającym koncesję na wywóz odpadów komunalnych na terenie Miasta i Gminy Swarzędz,
– rachunków (z okresu ostatnich dwóch lat), które są dowodem należycie wykonanej usługi.
Wielkość pojemnika na odpady komunalne, obowiązująca dla właściciela nieruchomości wynosi 120 dm3, a częstotliwość ich opróżniania to minimalnie jeden raz na miesiąc. Przyjęta wielkość oraz częstotliwość opróżniania pojemnika zapewni jego nieprzepełnianie oraz utrzymanie porządku wokół pojemnika.

Mieszkańcy naszej Gminy mają możliwość wyboru dowolnej firmy, która posiada zezwolenie Burmistrza Miasta i Gminy na odbiór odpadów komunalnych na terenie Miasta i Gminy Swarzędz, z którą chcą podpisać umowę. Wykaz takich firm znajduje się na stronie internetowej urzędu lub w Urzędzie Miasta i Gminy Swarzędz, ul. Rynek 1, parter, Biuro Obsługi Interesanta, tel (061) 65 12 403

W Gminie Swarzędz bezpłatnie odbierane są odpady wielkogabarytowe oraz segregowane. Harmonogramy odbioru dostępne są na stronie Zakładu Gospodarki Komunalnej: