Puszcza Zielonka – Kiedy zakwitną śnieżyce …

18 marca 2012 (niedziela) – Puszcza Zielonka zaprasza w godzinach 10 – 14.00 na wycieczkę nordic walking, inaugurującą sezon turystyczny w działaniach Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” (ZMPZ).

Tym razem trasa powiedzie do Rezerwatu „Śnieżycowy Jar”, aby zaprezentować projektowaną trasę nordic walking o nazwie – rzecz jasna – „Śnieżycowa”.

Szczegółowe informacje : www.puszcza-zielonka.pl