UWAGA!!! PODATKI!!

Zgodnie z obowiązującymi przepisami podstawę opodatkowania dla budynków lub ich części stanowi powierzchnia użytkowa mierzona po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe.

Powierzchnie pomieszczeń o wysokości w świetle od 1,40 do 2,20 zalicza się do powierzchni użytkowej budynku w 50%, a jeśli wysokość jest mniejsza od 1,40 m powierzchnie te pomija się.

W załączeniu pismo wyjaśniające