8 marca, 2012

UWAGA!!! PODATKI!!

UWAGA!!! PODATKI!!

Zgodnie z obowiązującymi przepisami podstawę opodatkowania dla budynków lub ich części stanowi powierzchnia użytkowa mierzona...