Planowanie przestrzenne po nowemu – uwagi do 29.03.2024

Zgodnie z nowelizacją prawa krajowego Samorządy mają obowiązek przygotowania ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego dla całej gminy Swarzędz, dlatego Urząd Miasta i Gminy Swarzędz czeka na wnioski od mieszkańców do 29 marca 2024 r. Zgodnie z pismem mieszkańcy mogą przesyłać wnioski drogą elektroniczną na adres email: umig@swarzedz.pl, na formularzu w postaci papierowej do UMiG Swarzędz, Rynek 1, 62-020 Swarzędz

foto/mapa: OpenStreetMap