Budżet Obywatelski gminy Swarzędz na 2025 rok

Kolejny rok w ramach Swarzędzkiego Budżetu Obywatelskiego mamy możliwość zdecydować, na realizację jakich projektów zostanie przeznaczona kwota 1 500 000 zł. Podobnie jak w latach poprzednich Budżet Obywatelski został podzielony na trzy części. Głosy oddać możemy na projekt główny, na który zostanie przeznaczony 1 mln zł oraz na projekty lokalne, których suma nie przekroczy 300 000 zł, a wartość jednostkowa 100 000 zł i projekty dodatkowe, których suma nie przekroczy 200 000 zł, a wartość jednostkowa 50 000 zł.

Najważniejszymi dla mieszkańców datami są:

  • od 01-31.03.2024 r. – zgłaszanie propozycji projektów wnioskowanych do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Swarzędz
  • od 01.04.2024 r. do 30.04.2024 r. – weryfikacja złożonych propozycji przez Komisję odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji
  • do 08.05.2024 r. – ogłoszenie wyników
  • od 23.05.2024 r. do 06.07.2024 r. – głosowanie
  • do 27.07.2024 r. – ogłoszenie wyników

Wzorem lat ubiegłych Sołtys i Rada Sołecka Paczkowa chce złożyć projekty do Budżetu Obywatelskiego dlatego prosimy Was o wsparcie i sugestie jakie inwestycje, projekty powinny być złożone

Błąd: Brak formularza kontaktowego.

Zarówno zgłaszanie projektów, jak i późniejsze głosowane będzie odbywać się w prostej, elektronicznej formie poprzez stronę internetową: https://swarzedz.budzet-obywatelski.org/