Pierwsze kosze na psie odchody w Paczkowie

Na początku listopada postawiono pierwszy kosz na psie odchody w Paczkowie. Kolejny ma zostać zamontowany w przeciągu kilku dni po południowej stronie Paczkowa przy zbiegu ulic Średzkiej i Ogrodowej. Kosze udało się sfinansować w związku ze zmianami w Funduszu Sołeckim na 2023 rok co zostało szczegółowo przedyskutowane na ostatnim Zebraniu Wiejskim.

Zgodnie ze stanowiskiem Dyrekcji ZGK Swarzędz psie odchody w woreczkach należy także wyrzucać do zwykłych koszy na śmieci. Mapkę ze wszystkimi koszami w naszym sołectwie przedstawiono na końcu artykułu.

Akcję informacyjną pt. „Twój pies. Twoja kupa. Twój problem.” rozpoczęliśmy w 2021 roku, gdy otrzymaliśmy 5 tabliczek z UMiG Swarzędz. Postanowiliśmy rozszerzyć akcję i przygotowaliśmy wtedy całe mnóstwo tabliczek i banerów. Niestety do dziś nie ma już śladu 5 tabliczek, które otrzymaliśmy z UMiG, a tabliczki przygotowane przez nas są sukcesywnie niszczone 🙁

Jeżeli ktoś chciałby zamontować tabliczkę w pobliżu lub na ogrodzeniu swojej posesji to zapraszam po odbiór najlepiej po godz. 16:00 – ul. Sokolnicka 36 – Jacek Bura

Aktualna mapka z zainstalowanymi koszami na śmieci w sołectwie Paczkowo – stan na 11.11.2023 r.