Ankieta – Usługi Społeczne w Gminie Swarzędz – OPS Swarzędz

Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu zaprasza do udziału w spotkaniach poświęconych diagnozie potrzeb i potencjału mieszkańców Gminy Swarzędz w zakresie usług społecznych.

Odbędą się one w świetlicach wiejskich w następujących terminach:

  • dnia 27.06. godz. 18.30 – Świetlica Wiejska w Wierzonce, ul. Gminna 7
  • dnia 29.06. godz. 16.00 – Świetlica Wiejska ul. Wrzesińska 152, Jasin
  • dnia 29.06. godz. 18.00 – Świetlica Wiejska, ul. Kórnicka 220, Zalasewo

Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu zwraca się z prośbą o wypełnienie krótkiej ankiety dotyczącej potrzeb i potencjału mieszkańców Gminy Swarzędz w zakresie realizacji działań (usług) społecznych (poniżej link do ankiety). Jej wyniki zostaną wykorzystane do działań na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców Gminy. Ankieta jest poufna, a jej wyniki będą prezentowane jedynie zbiorczo w raporcie z diagnozy. Planowane działania wynikają z Ustawy z dnia 19 lipca 2019r o realizowaniu usług społecznych przez Centrum Usług Społecznych i są związane z realizacją pozakonkursowego projektu partnerskiego pn. ?Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych” na lata 2023-2026, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Działanie FEWP.06.13 Usługi społeczne i zdrowotne.”

Ankieta: https://forms.gle/cAhLF6C9d2d1pAAu9