Będą wymieniać słupy na ul. Sokolnickiej

Niedawno otrzymaliśmy kolejną odpowiedź na temat wniosku o wymianę słupów nN. Pierwsze pismo w tej sprawie trafiło w 2020 do Enea. Kolejne pismo niedawno bo w kwietniu br. na które otrzymaliśmy odpowiedź w maju. Z informacji uzyskanych w Enea dowiedzieliśmy się, że wspomniana wymiana nastąpi pod koniec czerwca br. Równolegle na ul. Ogrodowej również wymieniane są słupy nN.

fot. Henryk Ratajski

cały wniosek z 2023 do Enea