Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

Gmina Swarzędz zamierza przystąpić do Programu priorytetowego ?Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej? ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Do złożenia wniosku o dofinansowanie konieczne jest zinwentaryzowanie odpadów rolniczych objętych programem, w tym:

  • folii rolniczych,
  • siatki i sznurka do owijania balotów,
  • opakowań po nawozach,
  • Big Bagów.

W związku z powyższym, rolnicy z terenu Gminy Swarzędz zainteresowani odbiorem wyżej wymienionych odpadów, mogą składać zgłoszenia o rodzajach i ilości posiadanych odpadów na moment złożenia deklaracji.

Zgłoszenia można pobrać w Urzędzie Miasta i Gminy w Swarzędzu lub ze strony www.swarzedz.pl

Zgłoszenia należy złożyć w terminie do 12 listopada 2019 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu, Rynek 1, lub w Wydziale Ochrony Środowiska ul. Poznańska 25.

Jednocześnie zwracamy uwagę, że zadanie będzie realizowane w momencie uzyskania dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

W przypadku pytań proszę o kontakt telefoniczny.

Pozdrawiam
Joanna Sonnak
Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska
tel. 61 65 10 655,  500 250 629